Advisory Board

Vårt team med rådgivare

Johan Sandberg (CFO, vice VD, Sparbanken Syd)
Percy Gustavsson (Senior Advisor, fd VD Bil Bengtsson AB)
Kristina Yngwe (Ordförande Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott)
Sverker Göranson (Ordf.i Sveriges Veteranförbund, tidigare ÖB)
Magnus Ehrenberg (Styrelseordf. Ehrenberg Sörensen)
Ulrika Dieroff (Chef Affärsservice, Sydsvenska Handelskammaren)
Pia Jönsson Rajgård (VD Business Region Skåne, Invest in Skåne, Film i Skåne, Event in Skåne samt Tourism i Skåne)
Calle Rasmusson (VD, Incubator C AB)
Randi Graugaard (Kommundirektör Ystad)
Jessica Fredson (VD Ystad Energi, Vice Ordf. Energiföretagen, Effektkommissionen)
Per-Martin Svensson (Kommunalråd Tomelilla, Ordf. Malmö Operas Styrelse)

Foto: Anders Tuckler