En utbyggd E65 – Vägen framåt för Ystad och sydöstra Skåne

En utbyggd E65 från Ystad hamn till Malmö är inte bara betydelsefull för Ystad och sydöstra Skåne utan även för hela Sverige. Dagligen trafikeras vägen av godstransporter till och från Ystad hamn, resenärer som ska till eller från Bornholm och inte minst alla boende i Ystad och sydöstra Skåne som nyttjar vägen i sina arbeten eller på sin fritid. En fungerade infrastruktur är grundläggande för såväl gods- som personflödet genom staden.
Vägen är också av yttersta betydelse sett ur ett totalförsvarsperspektiv. Hur kan vi få till en utbyggnad till gagn för Ystad, sydöstra Skåne och även för hela Sverige?

Medverkande: 
  • Paula Nilsson (M); Kommunstyrelsens ordförande i Ystad
  • Johan Mars Österberg; Näringslivschef i Ystad
  • Lars Larsson; Företagarna Ystad
  • Sverker Göranson; f.d. Överbefälhavare Försvarsmakten
  • Thomas Morell (SD), vice ordförande för Trafikutskottet i Sveriges Riksdag
Moderator:
  • Anders Hansson; EHRENBERG SÖRENSEN Kommunikation

Arrangörer:

Datum

sep 07 2023
Expired!

Tid

13:00 - 13:45
Parkscenen

Platser

Parkscenen
Jennygatan 6, 271 41 Ystad/Fritidsparken
Ystads Kommun

Arrangör

Ystads Kommun
Webbplats
https://www.ystad.se/

Andra arrangörer

Företagarna Ystad
Företagarna Ystad
E-post
lars@hemrex.se
Webbplats
https://www.foretagarna.se/foreningar/ystad/