Exponering

Vill du synas under Ystad Summit?

 Varje företag, organisation och förening har ett ansvar för den påverkan man har i samhället där man verkar. Ystad Summit ger dig möjlighet att ta ansvar och påverka. Du kan vara med och skapa en öppen, demokratisk och regional arena där vi lyfter fram viktiga samhällsfrågor för både organisationer och individer. Visa ditt engagemang genom att medverka och synas. Som sponsor till Ystad Summit kan du dels delta som arrangör, dels välja att bara synas under evenemangen. I år riktar vi uppmärksamheten mot sju prioriterade temaområden. Vilka frågor prioriterar är viktigast för er organisation?

Huvudpartner Ystad Summit 

Våra huvudpartners lägger grunden till Ystad Summit och stödjer den långiktiga visionen att skapa en öppen och demokratisk arena för viktiga samhällsfrågor i sydöstra Skåne. Evenemanget kommer att genomföras varje år och du förbinder dig att delta som sponsor under tre år fram till 2024.

Kostnad: Kontakta Ystad Summit

Stora exponeringpaketet 2022

Detta paketet innebär att du får god exponering i anslutning till evenemangen på huvudscenerna, samt i eventuell streaming av aktiviteten. Du har möjlighet att placera ut två Roll-ups (Maxformat 100x225 cm, Ystad Summit godkänner placering) i eller utanför lokalen. Din logotyp visas på skärmen innan och efter själva aktiviteten.

Kostnad: Från 20 000 kr

 Lilla exponeringpaketet 2022 

Detta paketet innebär att du får god exponering i anslutning till evenemangen på huvudscenerna, samt i eventuell streaming av aktiviteten. Du har möjlighet att placera ut en Roll-up (Maxformat 100x225 cm, Ystad Summit godkänner placering) i eller utanför lokalen. Din logotyp visas på skärmen innan och efter själva aktiviteten. 

Kostnad: Från 10 000 kr 

 Temasponsor 

Som temasponsor stödjer du ett temaområden som du vill lyfta fram under Ystad Summit. I paketet ingår en slot i huvudprogrammet för en debatt eller seminarie som ni själva arrangerar. Din logotyp kommer att visas vid temaområdet på hemsidan och Ystad Summit kommer att publicera ett reportage om ert engagemang på vår hemsida, samt i våra sociala kanaler. 

Kostnad: 75 000 kr 

 Arrangera ett eget möte 

Vill du arrangera ett eget möte under Ystad Summit? Du kanske vill bjuda in politiker, kunder eller nya samarbets-partners för dialog. Vi har ett antal mötesrum tillgängliga för bokning för 5-20 personer. 

Kostnad: Kontakta Ystad Summit

 Flexibla paket 

Hittar du inget paket som passar, kontakta oss så skräddarsyr ett utefter era behov och önskemål. Alla eventuella materialkostnader bekostas av dig som partner, ingen produktion av material ingår i priset.