Livesändning 15 maj från Hotell Fritiden - The bathouse

Program för dagen

10.30-11.30 Energifrågorna & Sydsverige
Temaområde Energi

12.00-13.00 Livsmedelsförsörjning i kristid
Temaområde Livsmedelsförsörjning

14.00-14.50 Blå tillväxt Östersjön
Temaområde Hållbar tillväxt & miljö

15.00-16.00 Hållbarhet i vardagen
Temaområde Hållbar tillväxt & miljö