Livesändning 15 maj från Ystad teater - Scenen

Program för dagen

10.00-10.30 Öppningsceremoni Ystad Summit 2022

10.30-12.00 Totalförsvar I: Handlingskraft
Temaområde Totalförsvarets utveckling

13.00-14.00 Totalförsvar II: Sårbarheter men också möjligheter
Temaområde Totalförsvarets utveckling

15.00-16.00 Totalförsvar III: Pågående utvecklingsarbete
Temaområde Totalförsvarets utveckling

16.30-17.30 Totalförsvar IV: Utmaningar men också möjligheter
Temaområde Totalförsvarets utveckling