Livesändning 16 maj från Hotell Fritiden - Baddaren

Program för dagen

09.00-10.00 Verktyg för cirkulär omställning av lokal livsmedelsproduktion
Temaområde Livsmedelsförsörjning

10.30-11.30 Infrastrukturens betydelse för ett blomstrande närliv
Temaområde Infrastruktur

13.30-14.30 Hur framtidssäkrar vi Allemansrätten genom innovation?
Temaområde Turism

15.00-16.00 Ny teknik och framtiden
Temaområde Energi