Marknadsföring av evenemang

Välkommen som arrangör under Ystad Summit 

Först vill vi bara säga tack, vi är väldigt glada att du valt att engagera dig under Ystad Summit. Intresset har varit fantastiskt, trots att det är första året. Över 100 personer i beslutsfattande roller kommer att delta under fler än 40 olika aktiviteter - och fler tillkommer hel tiden. Tillsammans positionerar vi Ystad Summit som en viktigt och återkommande arena för dialog om vår gemensamma framtid.

Ystad Summit är ett bra sätt att visa att du och din organisation tar ansvar och är en del av samhällsdebatten. Detta är en kortfattad guide kring hur vi tillsammans marknadsför och kommunicerar Ystad Summit. Det är viktigt att vi hjälps åt att sprida kännedom och intresse för Ystad Summit, och hjälpa andra att upptäcka alla de initiativ som tas under evenemanget.

Ystad Summits huvudsakliga ansvar är att marknadsföra helheten, inte de enskilda evenemangen. Varje arrangör är ansvarig för marknadsföring av sina egna programpunkter.

Vad gör Ystad Summit?

De programpunkter som är godkända för Ystad Summits officiella program presenteras på Ystad Summits hemsida. Ett urval ur programmet kommer också att presenteras i våra sociala medier (LinkedIn, Facebook och Instagram) som korta, inspirerande tips med länk till hemsidan. Vi har inte ekonomiska möjligheter att sponsra alla inlägg, så vi behöver er hjälp att sprida och tipsa andra. Följ Ystad Summit i sociala medier och dela, kommentera och bjud in dem i ditt nätverk som du tror är intresserade av att följa och delta.

Evenemang i sociala medier

Ystad Summit presenteras som ett sammanhållet evenemang på Facebook och LinkedIn den 15-16 maj 2022. Visa att du kommer att delta genom att anmäla dig. Tipsa och bjud in ditt nätverk om att du kommer att delta som arrangör eller besökare.

Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för att organisera, genomföra och marknadsföra sina egna evenemang.

• Presentera ert/era evenemang på er hemsida med länk till er programpunkt i programmet hos Ystad Summit. Dela och berätta om ert engagemang i era sociala kanaler. Om ni har möjlighet, sponsra gärna inläggen till en målgrupp som ni vill ska känna till, sprida och delta under ert evenemang.

• Lägg upp er aktivitet som evenemang på Facebook (evenemang) och LinkedIn (event). Länka till er programpunkt i Ystad Summits program. Om du genomför din aktivitet tillsammans med flera företag eller organisationer så ange dessa som medarrangörer. Länka till programpunkt (kopiera domänadress) i Ystad Summits officiella program

• Glöm inte att bjuda in ditt nätverk via mail och nyhetsbrev.

Hashtags Ystad Summit

Ystad Summit kommer att använda följande hashtags när de är relevanta i sammanhanget. Använd gärna #ystadsummit i dina inlägg samt en hashtag för det temaområde du som är relevant för ditt evenemang. Använd max 3-4 hashtags per inlägg. Varje arrangör väljer själv vilka hashtags som används. Tips är att åtminstone använda er övergripande hashtag, t ex ert företags- eller organisationsnamn. Så ett förslag skulle kunna vara:

#dittföretagsnamn
#ystadsummit
#infrastruktur

Generella

#ystadsummit
#ystad
#österlen 

Temaområden

#energi
#turism
#hållbartillväxt
#kompetensförsörjning
#utbildning
#livsmedel
#infrastruktur
#totalförsvar

Förslag på text på hemsida, Facebook och LinkedIn

Intro: Möt oss under Ystad Summit den 15-16 maj 2022
Rubrik: Ert evenemangs rubrik

Tid och plats: Tid, adress och plats/rum

Ingress: Skriv en egen kortfattad intresseväckande ingress. Vad är den viktigaste anledningen att delta på aktiviteten, och den största nyttan för besökaren? Du får gärna använda de generella beskrivningarna av Ystad Summits temaområden som inspiration: https://ystadsummit.se/temaomraden-2022/ 

Brödtext: Beskrivning av ert evenemang. Varför är detta ett viktigt evenemang, vad vill ni att det ska få för effekter och hur kommer det att påverka vår region. Länka till programpunkt i Ystad Summits officiella program (kopiera domänadressen för just ditt evenemang på https://ystadsummit.se/program2022) och ange tid, plats (adress och lokal) och information om eventuell föranmälan.

Avslutning: Det kan vara bra att förklara sammanhanget kring ert evenemang. Avsluta gärna din beskrivning med texten "Om Ystad Summit":

Om Ystad Summit
Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne. Vårt epicentrum ligger i Ystads fantastiska stadskärna, men evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne. Här möts arrangörer och besökare under två dagar för dialog, utbyte och oväntade möten. Arrangörerna är aktörer inom politik, samhälle och näringsliv som samlas för att diskutera viktiga samhällsfrågor i vår region - nu och i framtiden. Tillsammans bygger vi en arena för en öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas. Alla evenemang i Ystad Summits officiella program är kostnadsfria och öppna för besökare. Ystad Summit arrangeras den 15 och 16 maj 2022, och återkommer i maj varje år.

Förslag på text i inbjudan via nyhetsbrev eller mail

Intro: Välkommen till Ystad Summit den 15-16 maj 2022 och vårt seminarium/debatt/föreläsning:
Rubrik: Ert evenemangs rubrik

Tid och plats: Tid, adress och plats/rum

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats som arrangeras varje år i Sydöstra Skåne. I år är vi med som arrangör av ett seminarium/debatt/föreläsning som vi tror är intressant för dig, vi vill därför passa på att bjuda in dig som besökare.

Skriv en egen kortfattad intresseväckande ingress: Vad är den viktigaste anledningen att delta på aktiviteten, och den största nyttan för besökaren? Du får gärna använda de generella beskrivningarna av Ystad Summits temaområden som inspiration: https://ystadsummit.se/temaomraden-2022/

Brödtext: Beskrivning av ert evenemang. Varför är detta ett viktigt evenemang, vad vill ni att det ska få för effekter och hur kommer det att påverka vår region. Länk till programpunkt i Ystad Summits officiella program (kopiera domänadressen för just ditt evenemang på https://ystadsummit.se/program2022), tid, plats (adress och lokal) och information om eventuell föranmälan.

Avslutning: Avsluta gärna din beskrivning med texten "Om Ystad Summit":

Om Ystad Summit
Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne. Vårt epicentrum ligger i Ystads fantastiska stadskärna, men evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne. Här möts arrangörer och besökare under två dagar för dialog, utbyte och oväntade möten. Arrangörerna är aktörer inom politik, samhälle och näringsliv som samlas för att diskutera viktiga samhällsfrågor i vår region - nu och i framtiden. Tillsammans bygger vi en arena för en öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas. Alla evenemang i Ystad Summits officiella program är kostnadsfria och öppna för besökare. Ystad Summit arrangeras den 15 och 16 maj 2022, och återkommer i maj varje år.

Bilder

Ystad Summit har inga egna bilder dela med sig av, ännu. Däremot finns det ett par olika källor till bilder som ni kan använda. Följ de regler och instruktioner som finns på respektive bildkälla. Använd bilder som är relevanta för ert evenemang, och att de känns vederhäftiga - undvik t ex bilder som uppenbart är tagna i ett annat land eller som inte är relaterade till innehållet i er aktivitet.

Skånebilder: Sharing Skåne/Region Skåne

Försvarsmaktens databas för pressbilder

Shutterstock - Royaltyfria bilder (10 st om du registrerar konto)

Unsplash - royaltyfria bilder

Ystad Summits logotyp

Zipfil med Ystad Summits logotyper