Advisory Board

Per-Uno Alm (strateg hållbar tillväxt, Sparbanken Syd)
Percy Gustavsson (Senior Advisor, fd VD Bil Bengtsson AB)
Kristina Yngwe (Ordförande Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott)
Sverker Göranson (Ordf.i Sveriges Veteranförbund, tidigare ÖB)
Magnus Ehrenberg (Styrelseordf. Ehrenberg Sörensen)
Ulrika Dieroff (Chef Affärsservice, Sydsvenska Handelskammaren)
Pia Jönsson Rajgaard (VD Business Region Skåne, Invest in Skåne, Film i Skåne, Event i Skåne samt Tourism i Skåne)
Calle Rasmusson (VD, Incubator C AB)
Randi Graugaard (Kommundirektör Ystad)

Säkra möten

Här kan du läsa om hur vi jobbar med hänsyn till rådande pandemi. Den här sidan uppdateras löpande utifrån vad som är känt vid den aktuella tidpunkten.

- Vi ser till att all personal kontinuerligt utbildas för att tydliggöra riktlinjer och rutiner.
- Tydliga skyltar som påminner besökarna om handhygien.
- Säkerställer så att det finns handtvättsmöjligheter.