Percy Gustavsson

”Man måste vara öppen för framtiden”

 

Percy Gustavsson, dela med dig av dina tankar om företag och företagande, som påverkar hur du arbetar i Ystad Summits Advisory Board!

”Jag pendlade varje dag från Köpingebro till Malmö, och när vi skulle ha vår första son så insåg vi att det dagliga inte skulle fungera. Jag sökte och fick en tjänst som ekonomichef på AB Bil-Bengtsson. Ekonomichef var jag i 17 år och i samband med att den dåvarande VD:n Christer Nimbratt pensionerades efterträdde jag honom och var VD i 15 år tills min pensionering. Företaget utvecklades hela tiden från penna/papper till heldatoriserat och från en omsättning på 200 till 950 miljoner kronor. Vi tog in nya varumärken och befäste vår marknadsposition i hela regionen.”

Varje företag har att välja mellan att vara ett förvaltningsbolag eller ett utvecklingsbolag. Jag menar att man måste vara öppen för framtiden. Väljer du förvaltningsvägen så dräneras företaget på sikt på energi och lönsamhet. Förr eller senare springer konkurrenterna förbi. För att utvecklas, måste du ta väl avvägda risker, men samtidigt ha stenkoll på ekonomin. Ekonomerna på företaget ska utvärdera varje utvecklingsbeslut som marknadsavdelningen tar.

Medarbetare med rätt kompetens är en framtidsutmaning för många företag i regionen. 25 procent av företagen uppger att de inte hittar medarbetare med rätt kompetens här i vår region. Detta är en ödesfråga. Vi måste hitta strukturer för att samarbeta med skolorna, så att eleverna kan bli framtidens bästa medarbetare i de företag som finns här och i framtiden. Vi måste också utveckla de medarbetare vi redan har i företagen och skapa öppna dialoger så att alla medarbetare tar del i företagens utveckling och vågar peka på framtida utmaningar. Det handlar om att du ska bli så intresserad av företaget du jobbar i att du vill att det ska utvecklas framåt.

Sedan måste vi få till en mycket bättre infrastruktur, så att företagen kan anställa och att människor som bor lite längre bort kan söka arbete i vår region. Det har gått 35 år sedan jag var tvungen att hitta ett jobb i Ystad för att pendlingen den korta sträckan mellan Ystad och Malmö inte fungerade, det är pinsamt att många människor måste fatta samma beslut än idag. Vi får i allt tal om distansarbete inte glömma dem som måste vara på plats för att det dagliga arbetet skall fungera, till exempel de som arbetar i sjukvården.

I september i fjol ordnade vi en regional infrastrukturdag i Företagarnas regi. Effekten blev positiv och idag har vi en dialog där vi diskuterar infrastrukturfrågorna gemensamt, över kommungränserna och mellan politiken, kommunens tjänstemän och näringslivet. Det öppnar dörrar till dialog när man träffas fysiskt. Med Ystad Summit kan vi få en gemensam plattform – ett diskussionsforum – där vi träffas och tar upp ett stort antal gemensamma frågor som rör oss alla i regionen. Ibland kan vi känna oss lite bortglömda här på östsidan mot västsidan med Malmö, Landskrona och Helsingborg. Men vi måste stå upp för vår framtid. Vi har mycket som är gott i vår region, vi ska bara ta bort hindren för dess positiva utveckling. Förhoppningen är att vi kan ta framtida gemensamma beslut som strategiskt kan gynna hela regionen och detta kan Ystad Summit bidra till."

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.