Vad behöver vi prata om 2023?

Under Ystad Summit lyfter vi fram angelägna samhällsfrågor som berör södra Sverige och Östersjöregionen. Frågor där vi faktiskt kan göra skillnad. Ett evenemang under Ystad Summit kan vara en startpunkt eller ett steg på vägen i en viktig positiv förändringsprocess.

Just nu pågår arbetet hos våra arrangörer med att sätta agendan för Ystad Summit 2023. Vilka frågor behöver vi arbeta med för att utveckla, förändra och förbättra den plats vi lever och verkar på, och vilken påverkan har vi på andra? Kanske är du verksam inom näringslivet, i den ideella sektorn eller på en offentlig myndighet - hur kan ni främja utvecklingen mot ett mer demokratiskt och hållbart samhälle?

Oavsett vem du är så är det ditt personliga engagemang som kommer att skapa förändring och utveckling - engagera dig! Som arrangör kan du antingen ansluta till de programområden som redan finns, eller skapa ett eget.

Programområden 2023

Ystad Summit är platsen, inte agendan. Innehållet under Ystad Summit styrs av arrangörerna.
2023 har fyra programområden utkristalliserat sig som engagerar många och på olika sätt.

Kloka samhällen   |   Innovation för framtiden   |   Hållbart på riktigt   |   Beredd på beredskap

Det finns två sätt att registrera evenemang under Ystad Summit. Antingen sköter du allt själv och bokar en slot i programmet. Du kan också få hjälp att utforma ditt evenemang av vår partner Altitude meetings.

Läs mer under Bli arrangör.

Kloka samhällen

Smarta och hållbara samhällen skapar tillväxt, utveckling och livskvalité. Det är mer angeläget än någonsin att tänka på hur vi hanterar våra resurser och planerar våra livsmiljöer, inte bara för människor utan också växter och djur. Samhällsbyggnad är mer än betong och tegelsten, det är allt som gör att vi fungerar som ett samhälle. Kittet som gör att vi kan leva tillsammans. Vilka positiva effekter kan en klok och kreativ utveckling föra med sig i vår del av landet – gemensamt och för den enskilda individen?

Innovation för framtiden

Som en del av Greater Copenhagen är södra Sverige ett av världens mest dynamiska områden för forskning, innovation och utveckling inom hälso- och sjukvårdsfrågor. 2030 ska Skåne ytterligare förstärka sin position inom Life Science, en utveckling som förväntas skapa både tillväxt och innovationskraft. Bättre hälsa och livskvalitet för individen är en effekt av utvecklingen, men hur påverkar det oss som samhälle i stort?

Hållbart på riktigt

Det är slutsnackat nu. Stora delar av näringslivet har redan insett att hållbarhet faktiskt handlar om deras egen överlevnad. Hållbar tillväxt skapar resurser för att utveckla hela samhället och för att näringslivet ska kunna behålla eller öka sin konkurrens­kraft. För att skapa en hållbar tillväxt behöver vi vara överens om hur våra resurser ska nyttjas och av vem. Vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer kan få samma möjligheter som vi haft.

Beredd på beredskap

Det är krig i Europa. Ett av våra närmaste grannländer har beslutat sig för att skapa en ny världsordning. Det har aldrig varit mer angeläget för oss som nation att samla kraft och resurser för att förbereda oss på det oförutsägbara. Vi har en ny inriktning för både det militära och civila försvaret har inletts, samtidigt behöver alla kritiska samhällsfunktioner göra sin hemläxa. Under Ystad Summit 2023 fortsätter vi att sätta fokus på total försvaret i södra Sverige och södra Östersjöområdet – i skenet av ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa.