Pia Jönsson Rajgård

16 december, 2021

Se turismen som en del av lösningen på samhällsutmaningarna. Först om vi ser turismen som en del av lösningen och inte ett problem eller en företeelse några veckor om året kan vi …