Klimatkrisen – är det mediernas ansvar att få fler att vakna?

Vilken väg ska klimatjournalistiken välja? Är rapporteringen för alarmistisk, för okritisk eller syns den för lite? Ett samtal om hur rapporteringen kring vår tids största ödesfråga sett ut över tid och hur den kan se ut framåt. Medverkande: Heidi Avellan, politisk chefredaktör HD-Sydsvenskan, Moderator Camilla Sylvan, redaktionschef HD-Sydsvenskan Maths Nilsson – kemist, debattör med intresse av … Read More

Så genomför du en human rights due diligence i enlighet med lagstiftning

I Europa har ett flertal länder antagit lagstiftning om obligatorisk mänskliga rättigheters-due diligence för företag, inkluderat den norska Åpenhetsloven och Tysklands lag om due diligence i försörjningskedjan (LkSG). På EU-nivå ställer EU Taxonomin krav på minimum safeguards, vilket inkluderar krav på att företag behöver utföra mänskliga rättigheters-due diligence. Samtliga lagstiftningar refererar till OECD:s riktlinjer för … Read More

Så kan EU-medel finansiera klimatanpassning i din kommun – inspiration från Danmark

Har din organisation en oförlöst idé inom klimatanpassning och grön omställning? Genom att samarbeta över gränserna, med danskar eller norrmän, kan ni få EU-medel för att ta idén från idé till verklighet. Kom och hör mer om möjligheterna till att söka projektfinansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Du får också inspiration och konkreta tips och råd från … Read More

Hållbart samhälle i samarbete med idrottens värld

Traditionellt har företagare sponsrat en skylt med sin logotyp. Idrottens betydelse är otroligt viktigt för samhället och samhällets stöttning viktigt för idrotten. Vi vill med detta event hitta beröringspunkter mellan Företag och Idrotten som är mer än en traditionell sponsringskylt och visa företag hur de kan bidra till folkhälsa och engagemang genom att göra insatser … Read More