Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen

Svenska barns läsförmåga sjunker och deras tillgång till böcker blir alltmer olikvärdig. Det här är en av flera allvarliga tendenser vi ser i samhället, nu senast genom den internationella kunskapsmätningen PIRLS som visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker samtidigt som skillnaderna mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder ökar. I en lågkonjunktur förstärks dessutom effekterna av … Read More

Tillgänglig digital värld – så gör du!

20 procent av Sveriges befolkning lever med någon slags funktionsnedsättning. DOS-lagen är på plats, men väldigt mycket är kvar att göra. Är du kommunikationsansvarig, designar digitala tjänster eller har ett ledningsansvar? Under det här seminariet lär du dig allt du behöver veta om hur du får hjälp att skapa en tillgänglig digital värld. Arrangör: Branschorganisationen … Read More

Lokala utvecklingsmöjligheter för unga med internationella bidrag

Vill ni utvecklas, växa och bli mer attraktiva med och för unga? De internationella bidragen Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) kan ge er lokala möjligheter att göra just det! Bidrag kan sökas av både offentliga aktörer och civilsamhället och erbjuder flexibla möjligheter för små och stora verksamheter som vill genomföra … Read More