Så kan EU-medel finansiera klimatanpassning i din kommun – inspiration från Danmark

Har din organisation en oförlöst idé inom klimatanpassning och grön omställning? Genom att samarbeta över gränserna, med danskar eller norrmän, kan ni få EU-medel för att ta idén från idé till verklighet. Kom och hör mer om möjligheterna till att söka projektfinansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Du får också inspiration och konkreta tips och råd från … Read More