Lokaltidningarna under ständig press – men varför är de så viktiga?

Många lokaltidningar har försvunnit under de senaste decennierna. Hur mycket ska staten stötta dem egentligen? Hur påverkar konkurrensen från public service? Och vad betyder det för vårt samhälle om de inte finns kvar? Hur ska man locka yngre målgrupper? Och vad betyder det för vårt samhälle om de inte finns kvar? Medverkande:  Heidi Avellan, politisk chefredaktör HD-Sydsvenskan, … Read More

Klimatkrisen – är det mediernas ansvar att få fler att vakna?

Vilken väg ska klimatjournalistiken välja? Är rapporteringen för alarmistisk, för okritisk eller syns den för lite? Ett samtal om hur rapporteringen kring vår tids största ödesfråga sett ut över tid och hur den kan se ut framåt. Medverkande: Heidi Avellan, politisk chefredaktör HD-Sydsvenskan, Moderator Camilla Sylvan, redaktionschef HD-Sydsvenskan Maths Nilsson – kemist, debattör med intresse av … Read More