Omställningen!

Hur agera som innovationsledare i en föränderlig värld, när ledningen i bolaget bara har fokus på tillväxten?! Digitalisering, demokratisering och miljön skapar nya möjligheter och utmaningar, hur hanterar era organisationer den omställningen? Insikter från de ledande bolagen i regionen runt IDEON och Sveriges största bolag. Matias Pakarinen leder Nordens största plattform för aggregerat lärande inom … Read More