Ulrika Dieroff

”Med nya möten uppstår nya möjligheter.”

 

Ulrika Dieroff, vad tror du att Ystad Summit kan ge näringslivet i regionen och hur ser du på din roll i Advisory Board?

"Initiativet att starta Ystad Summit är gott, det behövs en samlingspunkt i den delen av Skåne. Ämnena som har valts ut är intressanta och berör många företag. När ett snitt av näringslivet i Skåne röstar om Handelskammarens prioriteringar, är det bland annat just frågor om kompetensförsörjning och tillgången till el som hamnar högt på agendan. Ystad Summit blir också ett bra tillfälle för företagen att blicka utanför sin direkta närhet, att hitta nya kunder och affärsmöjligheter och skapa mer än det man till vardags står och går i. Jag känner att just detta är min roll i Advisory Board, att bevaka att de deltagande företagen kan vidga sitt perspektiv, möjliggöra utåtblickar och nya kontakter.

Med nya möten uppstår inte bara nya möjligheter utan man skapar även förståelse för varandras perspektiv. Näringslivet kan prata med politikerna på ett sätt som man normalt inte skulle få. Man kan synliggöra problem som det går att göra något åt ganska lätt – om politikerna bara får syn på dem. Företagarna får så att säga access till rätt öron. Och samtidigt kan den som upplever politiken som trög och långsam få förståelse för att det kan finnas viktiga anledningar till det. Länsstyrelsen och kommunernas tillståndsenheter är också nyckelspelare. Om man hjälps åt och involverar alla i tid, kan man se varandras perspektiv. Om företagen till exempel får veta vem de kan ta hjälp av för att kunna lämna en komplett ansökan från första början, kan handläggningen bli mycket smidigare och näringslivets behov tillgodoses bättre.

Ystad/Österlenregionen är en magisk region för besöksnäringen. Själv älskar jag att åka den gamla kustvägen. Det är som att komma till Skottland och sedan till någon exotisk plats när man kommer ut på stranden – det är övernaturligt vackert. Man måste värna den häftiga miljön som är en dragare i sig, med naturen och de små byarna som har skapat förutsättningar genom att alla som inte bor där vill besöka dem. Men lika viktigt är att värna pionjärerna som vågat, som startade sina verksamheter när marken var billig. Även instegspersonal har funnits att tillgå, men nu när man behöver kompetens krävs mer som attraherar, till exempel attraktiva skolor och en vettig infrastruktur. Det måste vara möjligt att bo och pendla på ett bra sätt och även på vintern. Och nu är även möjligheten att få energi och vatten en begränsande faktor, där det behövs politiska beslut.

Besöksnäringen har tagit stryk under pandemin men har i viss mån kunnat ställa om. Den förmåga som behövdes har man utvecklat under ett antal år när man har lärt sig att hela tiden vara pragmatisk. Det utvecklas en kreativitet när man ligger en bit bort från allfartsvägarna. Det är också intressant att se vilka synergieffekter som har uppstått med livsmedelsindustrin, där närheten till turismnäringen har gjort att man har vågat mer. Se till exempel på Nordic Sea Winery i Simrishamn. De är en av Systembolagets största leverantörer som har flyttat vinproduktionen till Sverige, specialiserat sig på bag in box-vin och tillverkar flera av de viner som säljer allra bäst. Men de har samtidigt gjort en fantastisk besöksdestination av sin produktion och kunnat fylla en lucka för att skapa en ännu mer attraktiv region.”