Vår vision

Ett forum för dialog i viktiga samhällsfrågor med fokus på vår region

Vi vill skapa en unik plats för utbyte och oväntade möten. Här ska finnas möjligheter till affärsnytta genom att man kan identifiera nya samarbeten, och samtidigt ska det vara ett forum för dialog i viktiga samhällsfrågor med fokus på sydöstra Skåne, Bornholm, nordöstra Tyskland och nordvästra Polen. Ystad Summit ska vara politiskt oberoende och syftar till att stärka dialogen mellan näringslivet, politiken och det övriga samhället.

2022 års fokusområden kommer att vara sex till antalet: turism, kompetensförsörjning och utbildning, hållbar tillväxt, infrastruktur, totalförsvarets utveckling samt energi. De evenemang som finns med i det officiella programmet ska vara kostnadsfria och öppna för alla. Företag och organisationer är också välkomna att genomföra egna arrangemang som passar in i konceptet, och Ystad Summit skapas på så sätt gemensamt av många olika aktörer.