Anlägg för framtiden – hur kan avfallsrest bli klimatsmart ersättare till bergkross?

I det här seminariet kommer vi att utforskar vi kan ta tillvara på restmaterial för att öka cirkulering av resurser i samhället, och därmed minska klimatavtrycket. Vi utforskar slaggrus som ett hållbart alternativ inom bygg- och anläggningssektorn. Genom panelsamtal identifierar gemensamma utmaningar och utforska möjliga lösningar för att underlätta ökad cirkulation av restmaterial.

Medverkande: TBA

Datum

sep 06 2024

Tid

11:00 - 11:45
Sysav

Arrangör

Sysav
Telefon
0768526233
E-post
lisa.garting@sysav.se
Webbplats
http://www.sysav.se