GDPR

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.
Ystad Summit sparar personliga uppgifter som rör anmälningar för besökare till evenemang, deltagare under evenemang samt kontaktuppgifter vid anmälan till Ystad Summits nyhetsbrev. Uppgifter som rör besök och deltagande vid evenemang användes enbart för att informera och påminna om evenemanget.

Uppgifter för utskick av nyhetsbrev används för att informera om intressanta och relevanta nyheter och sprida kunskap. Mottagare av nyhetsbrev kan när som helst avsluta och ta bort sina uppgifter helt genom att trycka på länken längst ned i e-postmeddelandet. Vi raderar löpande gamla adresser och uppgifter.

Ansvarig för de inlämnade uppgifter är Y-event AB (Organisationsnummer 559330-8215) som driver Ystad Summit. Y-event AB kommer aldrig på något sätt sälja eller lämna vidare uppgifterna. Alla användare kan när som helst begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om just er, begränsa hur de används eller helt få sina uppgifter raderade. Vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

Varför har vi uppgifterna?
Ystad Summit samlar in och använder personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden och leverera våra tjänster. Det kan handla om en bokning av våra möteslokaler eller hantering av deltagare under ett evenemang. Men det handlar också om att kommunicera med de människor är intresserade av samma ämnen och områden som vi, att sprida nyheter, information och kunskap eller att kunna anpassa våra egna tjänster efter de behov som finns hos våra målgrupper och kunder.

Vi använder också uppgifterna för att informera dig om projekt som vi har skäl att tro att du är intresserad av (exempelvis om du har varit på en konferens två år i rad och får information om det tredje årets program). Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser.

Vilka uppgifter samlas in?
Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med oss, så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:
– Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
– Bokningar och anmälningar avseende rum, tjänster eller möten.
– Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om vilka sidor du besöker, vilka knappar du trycker på.
– Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss

Hur samlas uppgifterna in?
– Via e-postkontakter när du bokar eller anmäler dig.
– Via formulär när du bokar eller anmäler dig.
– Via cookies. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies.
– Kontakt baserat på legitimt intresse. Du kan finnas med i vårt marknadsföringsregister baserat på din yrkesroll eller din arbetsgivare. Legitimt intresse innebär enligt GDPR att det finnes ett ömsesidigt intresse för oss att sprida kunskap till dig, som motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (som ditt företags eller din kommuns hemsida).
Du kan när som helst avregistrera dig från utskick.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vid anmälan till evenemang raderas uppgifterna senast sex månader efter evenemangets genomförande. I samband med det får du ett meddelande om att registrera dig till Ystad Summits nyhetsbrev.

Har du själv initierat kontakt med oss, till exempel genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, lagrar vi dina kontaktuppgifter tills du av någon anledning vill avsluta kontakten. Detta gör du enklast att klicka på länken i slutet på våra mailutskick. Om vi har initierat kontakten lagras din data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse för detta. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, såsom att inte längre öppnar e-postmeddelande som skickas.

Informationssäkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Frågor?
Om du har frågor, vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har, eller om du vill ändra eller radera uppgifter, kontakta oss via:
clara@altitudemeetings.se