Bli en del av Skånes nya mötesplats

Förändra, påverka och utveckla under Ystad Summit

Ystad Summit är en mötesplats för hela Skåne med målsättning att fånga upp våra mest angelägna samhällsfrågor. Använd Ystad Summit som uppstart för en viktig förändringsprocess, eller en milstolpe längs vägen. Det är du som arrangör som sätter agendan. Ystad Summit är inspirerat av andra demokratifestivaler, till exempel Almedalsveckan, Folkemødet och Frihamnsdagarna, skillnaden är att vi fokuserar på det som berör oss i södra Sverige och Östersjöregionen, och frågor som vi faktiskt kan påverka.

Den 7–8 september har du möjlighet att lyfta de ämnen som berör dig och den organisation som du företräder. Ystad Summit är ett gyllene tillfälle att samlas och diskutera, bygga nätverk, få input från andra delar av samhället och skapa grogrund för bra samarbeten. Det är här du har möjlighet att påverka och leda, höras och synas och bygga förtroende. Förändring kräver handlingskraft, din handlingskraft, och det är just det som Ystad Summit handlar om. Ystad Summit är inte en lokal angelägenhet. Ystad som stad är platsen och arenan. Det är du som arrangör som sätter agendan!

Ystad Summit är platsen, inte agendan. Innehållet under Ystad Summit styrs av arrangörerna. 2023 har fyra programområden utkristalliserat sig som engagerar många och på olika sätt: Kloka samhällen, Innovation för framtiden, Hållbart på riktigt och Beredd på beredskap.

Arrangera själv eller ta hjälp av våra experter

Ystad Summits programråd kommer har överblick över alla evenemang och planerar dagarnas innehåll så att alla arrangörer, deltagare och besökare ska få ut så mycket som möjligt av Ystad Summit. Det finns två sätt att bli arrangör, du kan arrangera själv eller boka ett komplett evenemangspaket.

Registrera ditt evenemang

Varje arrangör ansvarar för sitt evenemang och att det egna evenemanget är förenligt med svensk lagstiftning, till exempel ordnings-, diskriminerings-, upphovsrättslig och varumärkeslagstiftning. Alla evenemang som anmäls till det officiella programmet granskas innan godkännande och publicering. Ystad Summit kontrollerar så att arrangör, rubrik och beskrivningen för evenemanget uppfyller de gemensamma kriterierna (se nedan). Efter att ert evenemang har blivit antaget till det officiella programmet publiceras det på Ystad Summits programsida.

Evenemangspaket

Du kan boka ett evenemangspaket där allt du behöver ingår, t ex lokal, teknik och kringservice. Tillsammans med vår partner Altitude Meetings har Ystad Summit tagit fram ett grundpaket för arrangörer där det också ingår experthjälp för att ta fram ett bra innehåll under ditt evenemang, och sätta era frågor rätt kontext under Ystad Summit. Det innebär också att Ystad Summits programråd enklare kan koppla ihop dig med andra arrangörer där du skulle kunna delta i till exempel paneldebatter, och vice versa. Här kan du läsa mer om Altitudepaketet.

 Arrangera ett eget möte 

Du kan enkelt registrera en egen programpunkt och sköta allt det praktiska själv. Då betalar du endast en fast registreringsavgift, och får en plats i årets program.

Vill bjuda in politiker, kunder eller nya samarbetspartners till ett evenemang eller dialog? Genom oss kan du få hjälp med det du behöver, till exempel lokaler för 25 – 200 personer, teknik och kringservice. Det kommer även gå att boka plats för egen scen, tält eller utställning eller i något av tematälten i Fritidsparken.

Flexibla paket 

Vill du vara delaktig under Ystad Summit men vill delta på något annat sätt så kontakta oss. Vi har möjlighet att skräddarsy partner-och sponsorupplägg för olika typer av aktiviteter, samarbeten och exponering.

Ystad Summits kriterier

Ett evenemang kan vara ett seminarium, en debatt eller en föreläsning där både deltagare och besökare kan göra sig hörda, få nya insikter och kunskaper. För att ingå i Ystad Summits officiella huvudprogram ska evenemanget uppfylla följande kriterier:

• Evenemanget ska behandlar en aktuell samhällsfråga
• Evenemanget ska vara kostnadsfritt och öppet för alla
• Evenemanget ska genomföras fysiskt i anslutning till Ystad Summit, dvs sydöstra Skåne.
• Evenemanget ska genomföras i enighet med svensk lagstiftning.

Följande arrangörer och evenemang är ej godkända för medverkan i det officiella programmet

• Organisation eller arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap.
• Organisation eller arrangör som säljer eller lanserar en vara eller tjänst, eller enbart visar upp en verksamhet.

Boende i Ystad

Stanna gärna några nätter i vår vackra stad under Ystad Summit. Här är några förslag på boende i närheten.

Hotell i Ystad

Upplev Ystad & Österlen

Det är är alltid mycket på gång i Ystad och runt om på Österlen. Här kan du hålla koll på vad som händer.

Ystad Turistbyrå
Visit Ystad Österlen

Parkering & laddstolpar

För dig som besöker Ystad Summit med bil finns här en fullständig karta med parkeringsplatser och laddstolpar.

Parkeringar i Ystad

Kollektivtrafik & taxi

Du når Ystad med tåg, buss och båt. Behöver du flyga är det cirka 30 minuters resa till Ystad från Sturup Airport.

Skånetrafiken
Taxi Ystad
Lloyds Taxi