Var med och påverka

Varje företag, organisation och förening har ett ansvar för den påverkan man har i samhället där man verkar. Ystad Summit ger dig möjlighet att ta ansvar och påverka.

Under Ystad Summits första år deltog mer än 140 moderatorer och paneldeltagare samt 600 besökare under mer än 40 olika programpunkter. Målsättningen med Ystad Summit är att skapa en öppen och demokratisk arena i sydöstra Skåne, och det är vi tillsammans som gör det möjligt och sätter agendan. Som sponsor eller partner till Ystad Summit 2023 visar du att ditt företag eller organisation tar ställning för en demokratisk och hållbar utveckling av vårt samhälle.

Programområden 2023

Energi   |   Turism   |   Hållbar tillväxt   |   Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Livsmedelsförsörjning   |   Infrastruktur   |   Totalförsvarets utveckling

Nya programområden för i år

Samhällsbyggnad   |   Idrottens roll i samhället   |   Life Science i Skåne

Tillsammans för en
demokratisk och hållbar framtid

Partners till Ystad Summit 2023

Sparbanken Syd är Sveriges äldsta sparbank. I snart 200 år har vi verkat på
den skånska bankmarknaden. En av våra många uppgifter är att förverkliga goda idéer.


Ystadföretaget HP Holding AB arbetar med fastigheter och bostadsrätter.
Företaget är väldigt engagerad inom idrottsrörelsen.


Hotellet är det gamla badhuset från 60-talet med interiörer som har sparats eller återvunnits och
nu återfötts som ett unikt hotell och mötescenter - nära förbindelser med tåg och buss.


Lundgren Reklam & Design är en kreativ produktionsbyrå som har funnits i Ystad sedan 2006.
De är Ystad Summits officiella reklambyrå och partner sedan starten 2022.


Polykemi är ett innovativt kunskapsföretag som tillgodoser marknadens krav på slutprodukter
av absolut högsta världsklass. Något våra referenser runt om i världen kan gå i god för.


Vår spetskompetens är gränsöverskridande PR, kommunikation
och public affairs inom transport, turism och mat & vin.