Var med och påverka

Varje företag, organisation och förening har ett ansvar för den påverkan man har i samhället där man verkar.
Ystad Summit ger dig möjlighet att ta ansvar och påverka.

Som partner eller sponsor till Ystad Summit 2024 visar du att ditt företag eller organisation tar ställning för en
demokratisk och hållbar utveckling av vårt samhälle.

 

Här kan du läsa om våra olika sponsorpaket (PDF)

Kontakta oss för samarbete och mer information

 

Ta chansen att möjliggöra och synas i samband med
Sveriges nya mötesplats för positiv samhällsförändring

Tillsammans för en
demokratisk och hållbar framtid

Partners till Ystad Summit 2024

Sparbanken Syd är Sveriges äldsta sparbank. I snart 200 år har vi verkat på
den skånska bankmarknaden. En av våra många uppgifter är att förverkliga goda idéer.