Bli volontär under
Ystad Summit 2024

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla som engagerade sig under Ystad Summit 2023. Under två intensiva dagar arbetade runt 50 volontärer med allt från att lotsa besökare till att agera konferensvärdar. Ystad Summit hade aldrig fungerat utan er. Tack!

Nu hoppas vi att ännu fler vill vara med och bidra till fantastiska dagar den 4-6 september.