ELmer – Samverkan för att lyfta behov och kunskap om elförsörjningen i Skåne Nordost

Här kommer du senare kunna läsa mer om programpunkten, vilka som medverkar och exakt lokal.

Datum

sep 06 2024

Tid

11:00 - 11:45
Skåne Nordost

Arrangör

Skåne Nordost