Energifrågorna och Sydsverige

Energifrågorna och Sydsverige
– vilka är de stora effektutmaningarna och hur lyckas vi med energiomställningen?

I Skåne är medvetenheten om effekt- och kapacitetsutmaningarna, och kopplingen till klimatomställningen, påtaglig. Ett starkt och tillförlitligt energisystem i Skåne är avgörande för att Sverige och de nordeuropeiska länderna ska kunna nå sina planer på elektrifiering och omställning.

För förändring krävs en konkret och realistisk färdplan – Skåne måste bli 50 % självförsörjande på eleffekt senast år 2030. Något som Skånes effektkommission, ett initiativ från Region Skåne som även

Inkluderar kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter, stora elkonsumenter och myndigheter, nu aktivt arbetar med.

Energiföretagen tillsammans med Skånes Effektkommission uppmanar alla som är intresserade av elektrifiering och omställning att delta i vårt gemensamma event, där färdplanen för hur Skåne ska klara av detta viktiga arbete presenteras.

Medverkande:
Anna Jähnke, Regionråd / Ordf. Regionala Utvecklingsnämnden Skåne (M)
Magnus Weberg, Kommunstyrelsens Ordförande Sjöbo (M)
Jan Svensson, Kommunstyrelsen Kristianstad, Ordförande C4 Energi (KD)
Per Tryding, vVD, policychef, Sydsvenska Handelskammaren
Fredrik Fackler, Affärsområdeschef Värme & Kyla, Kraftringen
Mats Tullgren, Chef regionnät, E.ON
Anders Östlund, VD, Öresundskraft
Malin Dahlroth, VD, Sysav

Moderator:
Hannes Borg, ansvarig samhällskontakter – Energiföretagen Sverige

OBS! Anmälan krävs för att säkra din plats: Anmäl dig här!

Arrangör: Energiföretagen
https://www.energiforetagen.se
Kontakt: anders.karmehed@energiforetagen.se

Datum

sep 07 2023
Expired!

Tid

11:00 - 11:45
Hotell Fritiden - Lokal: Baddaren

Platser

Hotell Fritiden - Lokal: Baddaren
Österleden 19, 271 42 Ystad
Energiföretagen

Arrangör

Energiföretagen
Telefon
0701644437
E-post
anders.karmehed@energiforetagen.se
Webbplats
http://www.energiforetagen.se