Generativ AI för det allmännas bästa

Generativ AI för det allmännas bästa: Vad är genAI egentligen och hur vi använder det för att stärka medborgare och förbättra tjänster i den offentliga sektorn?

Under denna session kommer vi att utforska hur generativ AI kan användas i den offentliga sektorn genom att förbättra tjänster och stärka medborgarna. Föredraget kommer att ge en översikt över vad generativ AI är och dess potentiella tillämpningar.

Efter presentationen följer en paneldiskussion där deltagarna delar sina insikter, erfarenheter och frågetecken om hur AI kan integreras i offentliga tjänster för att skapa mer effektiva och användarvänliga lösningar.

Delta i diskussionen och få en djupare förståelse för hur AI kan bidra till samhällsnytta och innovation.

Datum

sep 05 2024

Tid

11:00 - 11:45

Platser

Stallet
Elis Nilssons väg 5, Ystad
CGI

Arrangör

CGI
Webbplats
https://www.cgi.com/se/sv