Mer natur och biodiversitet i staden skapar stora nyttor och värden – men hur kan detta stimuleras och finansieras!?

Grönare städer med rik natur och hög biologisk mångfald kan bidra till stora samhällsekonomiska värden och nyttor både i ett lokalt och globalt perspektiv.

Hur kan samhället och finanssektorn bidra till att detta sker i större omfattning?

Detta är frågor som diskuteras i detta seminarium som arrangeras av Malmö stad via EU-projektet Urban Biodiversity Parks och Lunds universitet via projektet Mistra-programmet BIOPATH.

Datum

sep 05 2024

Tid

15:00 - 15:45

Platser

Biografen (Sal: Regina)
Björnestjernegatan 3, Ystad
Malmö stad

Arrangör

Malmö stad