Hur arbetar danska kommuner med klimatplaner? Få inspiration för ert klimatarbete!

Danmark är det första landet i världen där alla kommuner har utvecklat klimathandlingsplaner i linje med Parisavtalets mål. Nu står man inför nästa steg: att implementera dessa planer. Detta skapar en spännande möjlighet för svenska aktörer att samarbeta med danska kommuner och dra nytta av deras erfarenheter när det gäller att omsätta klimatåtgärder till handling. I Danmark ska man samtidigt hitta smarta lösningar för att genomföra klimatplanerna – kanske med inspiration från Sverige? I denna panel har vi samlat danska nyckelpersoner som på olika sätt har varit involverade i framtagandet av de danska klimatplanerna. Kom och låt er inspireras för ert klimatarbete! Ni kommer även att få värdefull information om hur ni kan söka finansiering hos oss och möjlighet att träffa några av våra rådgivare. Har din organisation en oförverkligad idé inom klimatanpassning och grön omställning? Genom att samarbeta över gränserna, med danskar eller norrmän, kan ni få EU-medel för att ta denna idé till verklighet. Vi på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan hjälpa er med projektfinansiering. Läs mer om möjligheterna inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak på https://interreg-oks.eu. Vi finns även på plats i utställningsområdet under hela konferensen.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

11:00 - 11:45
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Arrangör

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Telefon
+4528148319
E-post
lone@interreg-oks.eu
Webbplats
http://www.interreg-oks.eu