Hur stärker vi våra unga inför framtiden?

Ungas vägar till arbete eller studier.

Malmö stad, Ikano Bostad, Ikano Bank, IKEA, InterIKEA, Erikshjälpen och Arbetsförmedlingen Region Skåne och Rädda Barnen har tillsammans sedan 2019 utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att unga ska få ökade möjligheter och tillgång till en hållbar försörjning. Vi har hittills utvecklat, genomfört och utvärderat sex program med totalt 80 deltagare i Malmö, ett långsiktigt samarbete som fortsätter. Vi kan redan nu påvisa goda resultat: • 68 % har gått vidare till arbete och / eller studier • Ökad självkänsla och tro på att kunna påverka sitt liv • Ökad kunskap om vad som krävs för att få ett arbete • Ökat förtroende för samhälle och myndigheter Vi vill med detta tillfälle dela med oss om våra erfarenheter kring programmet . BAKGRUND I Malmö bor ca 7 500 unga i åldrarna 16-29 år som varken arbetar eller studerar. För några av dem är detta en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap. MUCFs rapport Ett långvarigt utanförskap (2020) visar att vid 29 års ålder är knappt en tredjedel av de som ingått i gruppen uvas (unga som varken arbetar eller studerar) etablerade på arbetsmarknaden.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

11:00 - 11:45

Arrangör

IKEA, arbetsförmedlingen, Ikano, Malmö stad, Erikshjälpen & Rädda Barnen