Kompetensbrist i Skåne och hög arbetslöshet hur tillvara tar vi hela regionens potential?

Ett intressant panelsamtal kring hur Skåne ska hantera kompetensbristen och den höga arbetslösheten i regionen. Det finns en dualitet i att både ha kompetensbrist och samtidigt en högre arbetslöshet i jämförelse med Sverige. Därför kommer vi diskutera med flera aktörer inom offentlig utbildning, forskning och privat sektor.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

15:00 - 15:45
Lunds kommun

Arrangör

Lunds kommun