Kompetensförsörjning för Skånes elektrifiering

Skånes elförsörjning måste framtidssäkras! Stora investeringar, etableringar och omställning i form av energieffektivisering och olika energislag kommer att krävas. För att lyckas med detta krävs god tillgång till kompetent arbetskraft som ska driva och genomföra dessa förändringar. Utbildningssystemet måste dimensioneras ändamålsenligt, framtidens arbetskraft måste söka sig till utbildningar och yrkesroller som förser de branscher som möjliggör denna omställning med kompetens. Dessutom krävs att redan yrkesverksamma ges större möjlighet till kompetensutveckling. Projektet innebär en kraftsamling inom elektrifieringen där Region Skåne koordinerar insatser som möter de ovan beskrivna kompetensutmaningarna. Arbetet kommer bedrivas i nära anslutning till Skånes Effektkommission, en samverkansplattform för elektrifieringen i Skåne där bland annat kommuner, privata energibolag, myndigheter och näringslivsrepresentanter ingår.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

09:00 - 09:45
Region Skåne

Arrangör

Region Skåne
E-post
karin.kroongunnarsson@skane.se
Webbplats
https://utveckling.skane.se/