Kompetensförsörjningen som nödvändig bricka i elektrifieringen och omställning av energisystemet

Energibranschen så som flertalet andra teknikbranscher har redan idag en brist på kompetens. I närtid ser vi ett accelererande behov som kommer framgent kopplat till den pågående elektrifieringen och energiomställningen. Detta gäller även ur ett sydsvenskt perspektiv, för omställningen sker inte bara i Norrland. Kompetensbrist på grund av pensionsavgångar är sannolikt reda större i syd än i nord och digitaliseringen och de nya roller som den innebär kommer att vara väl så påtaglig i vår landsända. Vi presenterar hur det ser ut hos medlemsföretagen, vilka satsningar görs och hur kan vi attrahera nya förmågor till vår bransch som enligt mätningar redan är attraktiv, jämställd och har en stor framtidspotential?

Medverkande:
Hanna Havelius, E.ON Sverige, Head of people attraction
Lotta Sätterlund, Uniper, Vice President HR
Emma Westin, Öresundskraft, HR Manager
Karin Jönsson, Statkraft. Ordförande Kraftkvinnorna.
AnnaJohanna Leo, Region Skåne

Datum

sep 05 2024

Tid

15:00 - 15:45

Platser

Diskoteket
Björnestjernegatan 6, Ystad
Energiföretagen

Arrangör

Energiföretagen
Telefon
0701644437
E-post
anders.karmehed@energiforetagen.se
Webbplats
http://www.energiforetagen.se