Livskraftiga landsbygder – social hållbarhet stärker regional utveckling

Seminariet utforskar hur landsbygdernas civilsamhälle och folkbildningen kan samverka med offentliga aktörer för att stärka den regionala utvecklingen. Genom att främja delaktighet, gemenskap och engagemang i dessa områden skapas en stark grund för samverkan och hållbar utveckling. Seminariet syftar till att öka förståelsen för landsbygdens specifika villkor och hur de formar och påverkar civilsamhällets unika roll och betydelse. Genom att diskutera och reflektera kring dessa teman kan vi bidra till en mer livskraftig och hållbar framtid för våra landsbygder.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

10:00 - 10:45
Studieförbundet Vuxenskolan

Arrangör

Studieförbundet Vuxenskolan