Mod att testa nytt och flytta gränser – en förutsättning för en hållbar stad?

En av våra stora utmaningar framåt handlar om hur vi hanterar och värdesätter våra resurser. Både det vi ser och det vi inte ser. Både det vi har gott om och det vi saknar. Men vad händer när de system och den infrastruktur vi använder idag inte kommer räcka på egen hand för imorgon? Det kräver både att vi tänker nytt, ändrar beteende och utmanar gränser för att förflytta oss.

Inom EU-projektet REWAISE samarbetar Malmö stad och Lunds kommun med forskare, VA-organisation och näringsliv för att minska användningen av dricksvatten och använda våra värdefulla vattenresurser på smartare sätt. Det vi har lärt oss på vägen är att vi måste testa, samarbeta och våga tänja på gränserna. Sege Park i Malmö är en av REWAISE testbäddar där regnvatten används för bevattning, toalettspolning och tvätt. Vad är lärdomarna vi kan ta med oss och hur förflyttar vi oss mot ett mer hållbart sätt att leva och en hållbar stad?

Datum

sep 05 2024

Tid

13:00 - 13:45

Platser

Biografen (Sal: Regina)
Björnestjernegatan 3, Ystad

Arrangör

REWAISE