Omställningens möjligheter och utmaningar: Går det att bygga vindkraft utan att skapa oro och konflikt?

Eolus har utvecklat vindkraftsparker i över 30 år. Teknologin och samhällets energibehov har förändrats, samtidigt som debatten hårdnat. Politikens möjlighet till långsiktig energiplanering utmanas av högljudd opinion, ofta pådriven av nationellt motstånd. Hur skapar vi en hållbar omställning och förankrar lokal energiproduktion så närboende inte känner sig orättvist utnyttjade?

Medverkande: TBA

Datum

sep 05 2024

Tid

16:00 - 16:45
Eoulus

Arrangör

Eoulus