Så bidrar svensk innovation till mat och vatten i klimatdrabbade områden

Barnfonden är en nytänkande barnrättsorganisation med fokus på att förbättra levnadsvillkoren för barn och familjer i klimatdrabbade områden. Vi krokar arm med näringslivet för att hitta innovativa lösningar på globala utmaningar. Möt våra partners i ett panelsamtal om hur de kunnat dra nytta av civilsamhällesorganisationer för att få snabbare genomslag. Lär dig mer om hur grön teknologi och innovation kan bidra till hållbara lösningar på utmaningar inom vatten, jordbruk och miljöförstöring och samtidigt bidragit till att stärka barns rättigheter.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

13:00 - 13:45
Barnfonden

Arrangör

Barnfonden