Skånes största klimatprojekt – vad spelar CCUS för roll i klimatomställningen?

CCS – Carbon Capture and Storage – har av FNs klimatpanel IPCC slagits fast som helt nödvändigt för att hålla Parisavtalet. Sysav med 600 000 ton CO2 per år är en av Sveriges största utsläppare och siktar på fullskalig infångning till 2030. I det här seminariet får ni inblick i Sysavs projekt för insamling av koldioxid, med möjlighet att ställa frågor till experter.

Medverkande: TBA

Datum

sep 05 2024

Tid

09:00 - 09:45
Sysav

Arrangör

Sysav
Telefon
0768526233
E-post
lisa.garting@sysav.se
Webbplats
http://www.sysav.se