Skånes största klimatprojekt – vad spelar CCUS för roll i klimatomställningen?

För att Sverige ska nå sina klimatmål till 2045 måste vi drastiskt minska koldioxidutsläppen. Minskad användning av fossila bränslen räcker inte, vi måste också fånga in och lagra koldioxid samt återanvända den som redan är i omlopp. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) är avgörande för detta. Sysav driver Skånes största klimatprojekt – en anläggning för koldioxidinfångning som ska vara i drift 2030. Vid full kapacitet kommer anläggningen i Malmö kunna fånga hela 90-95 % av koldioxidutsläppen från två linjer, cirka 400 000 ton koldioxid per år. Men hur fungerar CCUS och hur kan vi tillsammans använda tekniken för att påskynda Skånes och Sveriges klimatomställning till 2045?

Välkommen till SYSAV:s programpunkt som handlar om hur Skånes största utsläppare kan bli dess största klimaträddare.

Medverkande: TBA

Datum

sep 05 2024

Tid

09:00 - 09:45

Platser

Diskoteket
Björnestjernegatan 6, Ystad
Sysav

Arrangör

Sysav
Telefon
0768526233
E-post
lisa.garting@sysav.se
Webbplats
http://www.sysav.se