TALK THE WALK – så undviker du greenhush och greenwash

Inte kan väl vi prata om vårt klimatarbete, vi är ju inte helt färdiga än? Tänk om vi får kritik, vi är ju långt ifrån klimatneutrala? Bättre att hålla tyst så länge! Så resonerar många som ”greenhushar”, dvs. tonar ner sitt klimatarbete – men de har fel. Om företag greenhushar och inte berättar vad de gör på klimatområdet, förlorar konsumenten möjligheten att påskynda omställningen genom aktiva val. För näringslivet innebär greenhush att varumärket urvattnas, relationen till kunder och intressenter försvagas och rekrytering försvåras. Det kan rentav gynna konkurrenter som har sämre hållbarhetsarbete men mindre skrupler. I en paneldiskussion fördjupar vi resonemangen och belyser utmaningarna kring greenwash och greenhush ur olika vinklar. Vilka är fallgroparna, vad ska bolagen tänka på för att nå ut? Hur undviker man att hamna i greenhush? Och vad innebär EU:s green claims direktiv konkret för svenska bolag? Avslutningsvis presenterar vi de nominerade till årets Greenhushpris!

Medverkande: TBA

Datum

sep 05 2024

Tid

14:00 - 14:45
The Bacon Hospital

Arrangör

The Bacon Hospital
E-post
lg@thebaconhospital.com
Webbplats
https://thebaconhospital.com/