Våra framtidsbilder förändrar normer

Hållbarhets- och klimatfrågan framställs alltför ofta som att människor måste tvingas till försämringar av livskvalitet genom krav på uppoffringar, men belyser sällan eller aldrig den ljusa framtid som omställningen också möjliggör. Detta trots att det är fullt möjligt att skapa ett cirkulärt, modernt nettonoll-samhälle. Det är dags att beröra och skapa en lockade bild av den nya hållbara framtiden. Genom att visa hur livet kan se ut om 20 år, kan vi skapa ett positivt sug efter framtiden och berätta vilka åtgärder som behövs för att ta oss dit. Vi börjar med ett kort samtal där medlemmar i tankesmedjan Normskifte för cirkulära samhällen delar med sig av insikter från rapporten ”TRO, HOPP OCH VISIONER – hur vi uppnår ett cirkulärt samhälle genom normskifte för alla”. Och därefter kommer vi ha en kort workshop där publiken får möjlighet att själva bygga upp olika framtidsscenarion utifrån en beprövad metodik.

Medverkande: TBA

Datum

sep 05 2024

Tid

11:00 - 11:45
Tankesmedjan Normskifte för cirkulära samhällen

Arrangör

Tankesmedjan Normskifte för cirkulära samhällen