Vem är folkbildningen till för – och vem ska styra över den?

Det pågår ett skifte i synen på folkbildningen. Inte minst märksdet i statens förhållande till den fria folkbildningen där kraftigt minskade statsanslag och ökad statlig kontroll förändrar förutsättningar för studieförbunden att bedriva folkbildning. I juni överlämnade Christer Nylander den statliga utredningen om styrning av folkbildningen till regeringen och under det här seminariet presenterar han de viktigaste förslagen. Därefter följer ett samtal med olika perspektiv på vem folkbildningen ska vara till för, vad den ger samhället och vem som faktiskt bör styra över den.

Medverkande: TBA

Datum

sep 04 2024

Tid

14:00 - 14:45

Arrangör

Sisam