Ystadmodellen

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer, Ystadmodellen ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” Ett koncept som utgår från FNs 17 globala mål som en katalysator för tillväxt. I linje med Agenda 2030 arbetar vi för ekonomisk-, social- och klimatmässigt hållbar affärsutveckling. I konceptet ingår Ystadmodellen som steg för steg vägleder dig i arbetet med att skapa förutsättningar för företag och organisationer. Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet. www.ystad.se/ystadmodellen

* Konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer och vad innebär Ystadmodellen? Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare
* Politik och näringsliv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kristina Yngwe, Ledarmot av Sveriges riksdag samt ordförande i miljöoch jordbruksutskottet
* Dags att testa Ystadmodellen light. Introduktion och workshop
* Summering, dialog och avslut

Begränsat antal platser

Datum

maj 16 2022
Expired!

Tid

09:00 - 10:30
Gamla Rådhuset

Platser

Gamla Rådhuset
Stortorget i Ystad, 271 25 Ystad

Arrangör

Ystads Kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.


© 2021 Ystad Summit All Rights Reserved.

Girl in a jacket