En mötesplats för södra Sverige och Östersjöregionen

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats. Under två dagar i september möts vi för dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för att diskutera det som berör och påverkar vår del av landet - nu och i framtiden.

Under Ystad Summit lägger vi fokus på angelägna samhällsfrågor som vi faktiskt kan påverka. Nationella frågor som är viktiga regionalt och regionala frågor som bör lyftas nationellt. Vi följer upp löften och diskussioner från andra sammanhang och ser till att inga frågor glöms bort efter semestrarna. En nystart efter sommaren, mindre rosévin och mer verkstad helt enkelt.

Hur ska du använda Ystad Summit som arena för förändring? Låt den 7–8 september bli uppstart för en viktig förändringsprocess, eller en milstolpe längs vägen. Det är du som arrangör som sätter agendan. Tillsammans skapar vi en levande arena för en öppen dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas. Du kan också delta som åhörare eller vara aktiv i paneler och debatter.

Årets program växer fram just nu! Här kan du läsa mer om vilka ämnen som kommer att finns på agendan.

Program Ystad Summit 2023

Nyheter från Ystad Summit

Nedräkning till Ystad Summit 2023
Nedräkning till Ystad Summit 2023

Våra huvudpartners