Stadsutveckling med 1,5-graders målet i centrum – kan vi bygga något alls?

IPCCs mål om 1,5 graders temperaturhöjning innebär en totalt förändrad byggbransch. Hur kan framtidens städer utvecklas baserat på IPCCs mål? Vilka funktioner kan delas och vad måste byggas nytt? Vilka material kan vi använda? Hur tänker byggindustrin kring detta, hur ser deras framtida affär ut? Hur tänker staden i sin planering, hur fördelas och prioriteras stadens möjliga årliga klimatbelastning vid planering av framtida funktioner?

Medverkande: TBA

Datum

sep 05 2024

Tid

09:00 - 09:45

Platser

Biografen 1
Björnestjernegatan 3, Ystad
Lunds universitet

Arrangör

Lunds universitet