Öppningsceremoni av Ystad Summit

Skånes landshövding Anneli Hulthén, Kommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson och Ystad Summits Bengtåke Wahlberg välkomnar dig till Ystad Summits officiella öppning på Ystad Teater. Det här blir startskottet för två intensiva dagar med över 120 politiker, beslutsfattare och experter som paneldeltagare på plats. Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som … Read More

Regional partidebatt på Ystad Teater

Ystad Summit kickstartar valrörelsen med regional partidebatt Ystad Summit avslutas med en stor regional partipolitisk debatt om de frågor som just står högst på agendan i sydöstra Skåne. Debatten blir en rivstart på årets valrörelse. Alla partier som är representerade i Region Skånes regionfullmäktige kommer att delta. Debatten genomförs måndagen den 16 maj klockan 16.30-18.00 … Read More

Verktyg för cirkulär omställning av lokal livsmedelsproduktion

Beskrivning: Vår livsmedelsproduktion måste bli mer cirkulär, det är de flesta överens om. Vi behöver också stärka vår lokala produktion för att säkerställa tillgången på mat. Men hur gör vi detta? Under en intensiv timme presenteras utmaningar och verktyg för en lokal cirkulär omställning. Madeleine Wahlund från Tomelilla kommun presenterar kommunens arbete med Doughnut Economics … Read More

Livsmedelsförsörjning i kristid

Beskrivning: Omvärldsläget har riktat ljuset på hur vi som nation egentligen står rustade inför kristider. När globala logistikkedjor slutar fungera, lagren sinar och vi behöver utgå från de resurser vi har i vår närhet, vad händer då? I den här paneldebatten kommer representanter från både myndigheter, politiken och näring diskutera vem som gör vad och … Read More

Livsmedelsförsörjning i kristid

Beskrivning: Omvärldsläget har riktat ljuset på hur vi som nation egentligen står rustade inför kristider. När globala logistikkedjor slutar fungera, lagren sinar och vi behöver utgå från de resurser vi har i vår närhet, vad händer då? I den här paneldebatten kommer representanter från både myndigheter, politiken och näring diskutera vem som gör vad och … Read More

Fisk är också mat – eller?

Beskrivning: Endast 17 % av all sjömat som fångas och odlas i Sverige hamnar på svenskarnas tallrikar. Istället importerar vi tre fjärdedelar av all sjömat vi äter. Samtidigt pågår ett storskaligt industrifiske som hotar flera av våra viktigaste fiskarter och havets ekosystem. Hur blev det så här, hur vänder vi på siffrorna och vad kan … Read More

Stadskärnans betydelse för platsens attraktivitet

Beskrivning: Hur viktig är stadskärnan för platsens attraktivitet? Och för vem är stadskärnan viktig? För invånarna som vill shoppa, för besökarna som vill uppleva och njuta, för fastigheternas värdeutveckling…eller en kombination av alla? Går allt detta att kombinera? Finns politiskt mod i att välja? Moderator: Trine Grönlund Paneldeltagare: Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor Emma Håkansson, … Read More

Turismräkenskaper för Hållbar turism – var står vi och hur långt kan vi nå lokalt och internationellt?

Beskrivning: Möt turismaktörer, statistikansvariga och forskare inom turism i en paneldiskussion där de försöker besvara frågor som: Hur nyttjar danska och svenska destinationer data i hållbarhetsarbetet idag? I vilken riktning tar oss det internationella samarbetet? Vilken data ger oss svar idag, och vad har vi på gång framöver? Hur kan data nyttjas lokalt, nationellt och … Read More

The Glasgow Declaration: Hur ska vi engagera oss?

Beskrivning: The Glasgow Declaration är ett globalt initiativ för att sätta fokus på klimatfrågorna kopplade till turism. UNWTO står bakom uppropet, och över 500 aktörer, både länder, regioner och organisationer, har redan anslutit sig. Hör hur de som gått med tänker, och bli inspirerad att själv engagera dig i denna globala rörelse för att minimera … Read More

Hur framtidssäkrar vi Allemansrätten genom innovation?

Beskrivning: Hur kan ett innovationsdrivet angreppssätt möta samhällsutmaningarna? Med inspel från forskning och aktuella case lyfter vi frågan om behovet att tänka i nya banor, testa nya grepp och metoder, för att säkerställa att turism och friluftsliv sker på naturens villkor. Moderator: Trine Grönlund Paneldeltagare: Mattias Axelson, professor i samhällsfrågor med koppling till innovation Anneli … Read More