Pharma Industry lyfter Ystad Summits Life Science-satsning

9 mars, 2023

Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar på regional, nationell och global nivå. Hälsoklyftorna växer och allt fler lider av bland annat livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa. Vi vill veta mer om vad som händer inom Life Science-området i dag.

Ystad Summit hittar näring i våra viktigaste samhällsfrågor

9 mars, 2023

Pia Jönsson Rajgård, ny styrelseordförande för Ystad Summit, ser en möjlighet att skapa positiv samhällsförändring i ett nytt gränsöverskridande format. Här bildas en ny form av öppen och demokratisk mötesplats för viktiga samtal, möten och beslut.