Ystad Summit i media

Pharma Industry lyfter Ystad Summits Life Science-satsning

I magasinet Pharma Industry berättar Bengtåke Wahlberg, Ystad Summits vd, om Ystad Summits nya satsning på Life Science.

– Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar på regional, nationell och global nivå, säger Bengtåke Wahlberg. Hälsoklyftorna växer och allt fler lider av bland annat livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa. Vi vill veta mer om vad som händer inom Life Science-området i dag och hur kommer det att påverka Skåne som region.

Den 7–8 september genomförs Ystad Summit för andra året, där aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv kan samlas för att diskutera vad som berör och påverkar den södra delen av landet eller där den sydligaste delen av landet påverkar övriga Sverige och våra grannländer – både nu och i framtiden. Epicentrum är i Ystads stadskärna, men evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne.

Läs mer i senaste Pharma Industry.