Förre ÖB:n ny ledamot i Ystad Summits styrelse

23 januari, 2023

Ystad Summit har valt en ny styrelse. Ny ordförande för styrelsen är Pia Jönsson Rajgård, interims-vd för Visit Skåne. Förre överbefälhavaren Sverker Göranson är en av de nya ledamöterna.

Konsten att bygga ett hållbart samhälle

18 januari, 2023

I framtiden kommer det att ställas helt nya krav på bostäder, infrastruktur och kommunikationer. Vi behöver också svar på frågor om vem staden är till för och hur den ska utformas för att passa alla. 

God folkhälsa skapar både livskvalitet och business

18 januari, 2023

Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar på regional, nationell och global nivå. Hälsoklyftorna växer och allt fler lider av bland annat livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa.

Idrottens roll i samhället

18 januari, 2023

Många av landet stora etablerade ideella organisationer upplever att förutsättningarna för föreningslivet har förändrats – hur ser framtidens föreningsliv ut?