PRESSMEDDELANDE – 

Förre ÖB:n ny ledamot i Ystad Summits styrelse

Ystad Summit, som är en årligt återkommande mötesplats för samhällsdiskussioner, har valt en ny styrelse där förre överbefälhavaren Sverker Göranson är en av de nya ledamöterna.

– För södra Sverige, vår region, är Ystad Summit mycket viktigt då Ystad Summit är en plattform för ömsesidigt kunskapsbyggande kring en palett av viktiga utvecklingsfrågor och icke minst just nu kring säkerhet i det mycket oroande omvärldsläge vi upplever, säger Sverker Göranson om drivkrafterna bakom sitt engagemang i Ystad Summit.

Ny ordförande för styrelsen är Pia Jönsson Rajgård, interims-vd för Visit Skåne och tidigare vd för Business Region Skåne.

– Att få vara delaktig och engagerad i att bygga upp en ny dialogplattform i Skåne med demokrati- och samhällsfrågor samt näringslivets utmaningar i fokus och som samtidigt samlar både näringslivet, det offentliga och den ideella sektorn känns angeläget och spännande, säger Pia Jönsson Rajgård.

Övriga ledamöter i Ystad Summits styrelse är Jessica Malm, HR-chef i Sparbanken Syd; Oscar Hugoson, vd för Scanfill; Johan Mars Österberg, näringslivschef Ystads kommun; och Mats Persson, vd för byNordiq och ordförande för Ystads IF Handbollsförening.

Kort om Pia Jönsson Rajgård

Pia Jönsson Rajgård har lång erfarenhet av ledande befattningar i näringslivet både nationellt och internationellt samt från ledande befattningar i den offentliga sektorn, senast som vd för Business Region Skåne. Det har hon genom åren kombinerat med ett stort engagemang för den ideella sektorn och aktivt arbete i ordförandeskap och styrelsearbete i en rad ideella organisationer, bland annat som ordförande för Svenska turistföreningen.

Kort om Sverker Göranson

General (pensionerad) Sverker Göranson är elkraftingenjören som när han var stridsvagnssoldat valde officersbanan. Insats på Balkan under kriget i såväl FN som NATO (Sveriges första förband i NATO-insats). Utbildning vid amerikanska arméns college (United States Army Command and General Staff College). Universitetsstudier i beteendevetenskap. Tjänst vid svenska ambassaden i Washington DC under händelserna 9/11. Tjänstgöring på alla förbandsnivåer i Försvarsmakten. En erkänd lagbyggare som var Sveriges överbefälhavare från våren 2009 till hösten 2015.

Kort om Jessica Malm

Jessica Malm är HR-chef i Sparbanken Syd och ledamot i Sparbanken Syds stiftelse för hållbar tillväxt. Jessica har över 20 års erfarenhet av ledande roller från flera branscher inom främst HR men även som delägare och partner i konsultbolag. Jessica värnar om hållbarhet med social hållbarhet i fokus. Jessica är uppvuxen i Kristianstad och har därefter studerat och arbetat utomlands och i Stockholm i många år men är sedan 12 år tillbaka hemmahörande i Skivarp utanför Ystad.

Om Ystad Summit

Ystad Summit är en opolitisk och öppen demokratisk mötesplats som återkommer varje år. Den 7–8 september genomförs evenemanget för andra året som en arena för dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för att diskutera det som berör och påverkar vår del av landet eller där södra Sverige påverkar övriga Sverige – både nu och i framtiden. Tillsammans skapar vi en levande arena för en öppen dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas. Vårt epicentrum ligger i Ystads fantastiska stadskärna, men evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne. Ystad Summit drivs av Y-Event AB och är ett initiativ från Ystads IF Handbollförening.

MyNewsdesk

Kontaktperson

Bengtåke Wahlberg, vd Ystad Summit
Tel: 0729-72 11 97
E-post: bengtake.wahlberg@ystadsummit.se