Sverker Göranson

30 april, 2022

”Vi behöver öka takten i återuppbyggnaden av totalförsvaret”   Sverker Göranson, vilka är enligt din uppfattning de tre viktigaste utmaningarna för det svenska totalförsvaret, som du tar avstamp i för ditt arbete i Ystad Summit Advisory Board? ”För det första skulle jag säga att det går för sakta. Med det menar jag att vi, Sverige, … Read More

En lite bättre värld, genom demokrati och dialog

2 april, 2022

”En lite bättre värld, genom demokrati och dialog”   Bengtåke Wahlberg, hur föddes idéen till Ystad Summit och varför är evenemanget viktig för sydöstra Skåne just nu? ”Tanken hade funnits där ett bra tag, och hade blivit ett återkommande ämne under Ystad IFs styrelsemöten. Hur kan vi som idrottsförening ta en mer aktiv roll i … Read More

Magnus Ehrenberg

24 februari, 2022

Magnus Ehrenberg, dela med dig av tre tankar som är viktiga utgångspunkter för ditt arbete i Ystad Summits Advisory Board!

Ulrika Dieroff

20 januari, 2022

”Initiativet att starta Ystad Summit är gott, det behövs en samlingspunkt i den delen av Skåne. Ämnena som har valts ut är intressanta och berör många företag.

Percy Gustavsson

5 januari, 2022

”Jag pendlade varje dag från Köpingebro till Malmö, och när vi skulle ha vår första son så insåg vi att det dagliga inte skulle fungera …

Pia Jönsson Rajgård

16 december, 2021

Se turismen som en del av lösningen på samhällsutmaningarna. Först om vi ser turismen som en del av lösningen och inte ett problem eller en företeelse några veckor om året kan vi …